13 Predov Krst – Veliki Kraj

Dužina:
10,9km
Kumulativni uspon:
640m
Kondiciona težina:
5/10
Tehnička težina:
3/10
Nadmorska visina početne taćke:
1085m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1332m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
4h
Izvora pitke vode:
1

Mapa

Visinski profil