11 Predov Krst – Omarska vrela

Dužina:
3,4km
Kumulativni uspon:
80m, 270m u suprotnom smeru
Kondiciona težina:
1/10, 2/10 u suprotnom smeru
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
1085m
Nadmorska visina krajnje tačke:
890m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
55min
Izvora pitke vode:
1

Mapa

Visinski profil