Dužina:
1,2km
Kumulativni uspon:
190m
Kondiciona težina:
2/10
Tehnička težina:
3/10
Nadmorska visina početne taćke:
1330m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1473m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
40min
Izvora pitke vode:
nema

Mapa

Visinski profil