03a Manastirski stanovi – Borovo brdo

Dužina:
1,9km
Kumulativni uspon:
45m
Kondiciona težina:
1/10
Tehnička težina:
1/10
Nadmorska visina početne taćke:
1030m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1000m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
30min
Izvora pitke vode:
nema

Mapa

Visinski profil