26 Beserovina – Osluša vidikovac

Dužina:
4,8km
Kumulativni uspon:
710m
Kondiciona težina:
5/10
Tehnička težina:
3/10
Nadmorska visina početne taćke:
240m
Nadmorska visina krajnje tačke:
920m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
2h
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil