06 Mitrovac – Zborište

Dužina:
11,5km
Kumulativni uspon:
600m
Kondiciona težina:
4/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
1070m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1544m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
3h
Izvora pitke vode:
1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil