24-3d-3 Manastir Rača – Lađevac – Kaluđerske Bare

Dužina:
8,3km
Kumulativni uspon:
800m
Kondiciona težina:
5/10
Tehnička težina:
4/10
Nadmorska visina početne taćke:
350m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1040m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
3h 5min
Izvora pitke vode:
2 + voda u selu

Mapa

Visinski profil