16a Knezovi – Mirzini vidikovci

Dužina:
0,6km
Kumulativni uspon:
0m, 80m u suprotnom smeru
Kondiciona težina:
1/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
855m
Nadmorska visina krajnje tačke:
790m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
30min
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil