13-16-16a Predov Krst – Mirzini vidikovci

Dužina:
11,3km
Kumulativni uspon:
300m, 610m u suprotnom smeru
Kondiciona težina:
4/10
Tehnička težina:
3/10
Nadmorska visina početne taćke:
1085m
Nadmorska visina krajnje tačke:
800m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
3h 30min
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil