3c-3 Jarevac – Kaluđerske Bare

Dužina:
4,6km
Kumulativni uspon:
190m
Kondiciona težina:
2/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
930m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1040m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
1h
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil