08 Mitrovac – Predov Krst

Dužina:
14,6km
Kumulativni uspon:
680m
Kondiciona težina:
5/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
1070m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1085m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
5h
Izvora pitke vode:
1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil