19-14 Sedaljka – Orlov vis – Bilješke stene

Dužina:
9,1km
Kumulativni uspon:
990m
Kondiciona težina:
5/10
Tehnička težina:
5/10
Nadmorska visina početne taćke:
440m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1225m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
3h 5min
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil