04 Kaluđerske Bare – Solotnik

Dužina:
8km
Kumulativni uspon:
150m, 370m u suprotnom smeru
Kondiciona težina:
2/10
Tehnička težina:
1/10
Nadmorska visina početne taćke:
1040m
Nadmorska visina krajnje tačke:
830m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
2h 30min
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil