3d-3 Lađevac – Laništa – Manastir Rača

Dužina:
2,6km
Kumulativni uspon:
160m
Kondiciona težina:
2/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
480m
Nadmorska visina krajnje tačke:
350m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
1h 5min
Izvora pitke vode:
1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil