Dužina:
12,8km
Kumulativni uspon:
430m, 780m u suprotnom smeru
Kondiciona težina:
3/10, 5/10 u suprotnom smeru
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
1070m
Nadmorska visina krajnje tačke:
725m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
3h
Izvora pitke vode:
1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil