14-17 Kičelj – Drlije

Dužina:
7,1km
Kumulativni uspon:
350m
Kondiciona težina:
2/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
1190m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1235m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
1h 50min
Izvora pitke vode:
nema

Mapa

Visinski profil