12a Mrka Kosa – Kozji Rid

Dužina:
1,9km
Kumulativni uspon:
130m
Kondiciona težina:
2/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
1475m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1591m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
55min
Izvora pitke vode:
nema

Mapa

Visinski profil