09-20 Gorušice – Sedaljka

Dužina:
7,3km
Kumulativni uspon:
120m, 730m u suprotnom smeru
Kondiciona težina:
2/10, 4/10 u suprotnom smeru
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
1060m
Nadmorska visina krajnje tačke:
430m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
3h 
Izvora pitke vode:
1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil