02 Kaluđerske Bare – Jarevac

Dužina:
3,6km
Kumulativni uspon:
0m, 130m u suprotnom smeru
Kondiciona težina:
2/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
1040m
Nadmorska visina krajnje tačke:
930m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
45min
Izvora pitke vode:
1

Mapa

Visinski profil