25 Sokolina – Lađevac

Dužina:
3,6km
Kumulativni uspon:
0m, 540m u suprotnom smeru
Kondiciona težina:
2/10, 4/10 u suprotnom smeru
Tehnička težina:
3/10
Nadmorska visina početne taćke:
990m
Nadmorska visina krajnje tačke:
480m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
2h
Izvora pitke vode:
1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil