16 Čehova kuća – Jagoštica – Veliki kraj

Dužina:
8,3km
Kumulativni uspon:
580m
Kondiciona težina:
4/10
Tehnička težina:
4/10
Nadmorska visina početne taćke:
1190m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1332m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
3h 50min
Izvora pitke vode:
1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil