03 Kaluđerske Bare – Manastir Rača

Dužina:

7,7km

Kumulativni uspon:

120m, 850m u suprotnom smeru

Kondiciona težina:
2/10, 5/10 u suprotnom smeru
Tehnička težina:
4/10
Nadmorska visina početne taćke:
1040m
Nadmorska visina krajnje tačke:
350m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
3h
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil