03d Lađevac – Laništa

Dužina:
1,3km
Kumulativni uspon:
160m
Kondiciona težina:
2/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
480m
Nadmorska visina krajnje tačke:
590m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
20min
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil