05 Kaluđerske Bare – Kadinjača

Dužina:
19,9km
Kumulativni uspon:
430m
Kondiciona težina:
4/10
Tehnička težina:
1/10
Nadmorska visina početne taćke:
1040m
Nadmorska visina krajnje tačke:
805m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
5h 30min
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil