5-4 Prijerovo – Solotnik

Dužina:
1,5km
Kumulativni uspon:
10m, 90m u suprotnom smeru
Kondiciona težina:
1/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
900m
Nadmorska visina krajnje tačke:
830m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
25min
Izvora pitke vode:
nema

Mapa

Visinski profil