12b-12 Kapetanova voda – Predov Krst

Dužina:
5,7km
Kumulativni uspon:
50m, 410m u suprotnom smeru
Kondiciona težina:
1/10, 2/10 u suprotnom smeru
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
1440m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1085m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
2h 15min
Izvora pitke vode:
1

Mapa

Visinski profil