13-16 Predov Krst – Jagoštica – Veliki Kraj

Dužina:
13,4km
Kumulativni uspon:
770m, 540m u suprotnom smeru
Kondiciona težina:
5/10
Tehnička težina:
3/10
Nadmorska visina početne taćke:
1085m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1332m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
5h
Izvora pitke vode:
1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil