03b Crnjeskovo – Gradina – Borovo brdo

Dužina:
2,7km
Kumulativni uspon:
190m
Kondiciona težina:
1/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
980m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1000m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
45min
Izvora pitke vode:
nema

Mapa

Visinski profil