09a Mitrovac – Velika livada – Banjska stena

Dužina:
6,2km
Kumulativni uspon:
200m
Kondiciona težina:
2/10
Tehnička težina:
3/10
Nadmorska visina početne taćke:
1070m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1065m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
2h 10min
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil