Via Dinarica – Zelena ruta

Dužina:
19,8km
Kumulativni uspon:
922m
Kondiciona težina:
6/10
Tehnička težina:
4/10
Nadmorska visina početne taćke:
1450m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1240m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
6h
Izvora pitke vode:
3 + voda u selu

Mapa

Visinski profil