15 Čehova kuća – Čopin bor

Dužina:
5,6km
Kumulativni uspon:
150m, 410m u suprotnom smeru
Kondiciona težina:
2/10, 3/10 u suprotnom smeru
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
1190m
Nadmorska visina krajnje tačke:
950m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
2h 30min
Izvora pitke vode:
1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil