19 Sedaljka – Orlov vis – Nevelj

Dužina:
6,7km
Kumulativni uspon:
815m
Kondiciona težina:
5/10
Tehnička težina:
5/10
Nadmorska visina početne taćke:
440m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1150m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
2h 30min
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil