01 Kaluđerske Bare – Zborište

Dužina:
13,3km
Kumulativni uspon:
690m
Kondiciona težina:
4/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
1040m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1544m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
4h
Izvora pitke vode:
2 + voda u selu

Mapa

Visinski profil