18-18a Predov Krst – Galinik (leva)

Dužina:
3,7km
Kumulativni uspon:
370m
Kondiciona težina:
3/10
Tehnička težina:
5/10
Nadmorska visina početne taćke:
1085m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1305m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
1h 35min
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil