14-19 Predov Krst – Orlov vis – Sedaljka

Dužina:
10,2km
Kumulativni uspon:
240m, 890m u suprotnom smeru
Kondiciona težina:
3/10, 5/10 u suprotnom smeru
Tehnička težina:
4/10
Nadmorska visina početne taćke:
1085m
Nadmorska visina krajnje tačke:
440m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
3h 40min
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil