20 Sedaljka – Banjska stena

Dužina:
6,9km
Kumulativni uspon:
725m
Kondiciona težina:
4/10
Tehnička težina:
3/10
Nadmorska visina početne taćke:
440m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1065m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
2h 45min
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil