12-12b Kapetanova voda – Sjenič

Dužina:
1,8km
Kumulativni uspon:
35m
Kondiciona težina:
1/10
Tehnička težina:
1/10
Nadmorska visina početne taćke:
1430m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1435m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
45min
Izvora pitke vode:
nema

Mapa

Visinski profil