07 Mitrovac – Donji Jelisavčići

Dužina:
3,6km
Kumulativni uspon:
40m, 240m u suprotnom smeru
Kondiciona težina:
2/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
1070m
Nadmorska visina krajnje tačke:
880m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
1h
Izvora pitke vode:
1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil