18-18a Predov Krst – Galinik (desna)

Dužina:
4,6km
Kumulativni uspon:
330m
Kondiciona težina:
3/10
Tehnička težina:
5/10
Nadmorska visina početne taćke:
1085m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1305m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
1h 25min
Izvora pitke vode:
1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil