12-12a Predov Krst – Kozji rid

Dužina:
7,6km
Kumulativni uspon:
590m
Kondiciona težina:
3/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
1085m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1591m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
3h 10min
Izvora pitke vode:
2

Mapa

Visinski profil