Dužina:
1,4km
Kumulativni uspon:
205m
Kondiciona težina:
4/10
Tehnička težina:
5/10
Nadmorska visina početne taćke:
1110m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1305m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
45min
Izvora pitke vode:
nema

Mapa

Visinski profil