3a-3 Borovo brdo – Kaluđerske bare

Dužina:
4,5km
Kumulativni uspon:
130m
Kondiciona težina:
1/10
Tehnička težina:
1/10
Nadmorska visina početne taćke:
1000m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1040m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
1h
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil