29 Luke – Ravna stena (Grad)

Dužina:
1,1km
Kumulativni uspon:
120m
Kondiciona težina:
2/10
Tehnička težina:
6/10
Nadmorska visina početne taćke:
740m
Nadmorska visina krajnje tačke:
860m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
25min
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil