09 Mitrovac – Banjska stena

Dužina:
6km
Kumulativni uspon:
105m
Kondiciona težina:
1/10
Tehnička težina:
1/10
Nadmorska visina početne taćke:
1070m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1065m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
1h 45min
Izvora pitke vode:
1

Mapa

Visinski profil