12 Predov Krst – Veliki Stolac

Dužina:
8,6km
Kumulativni uspon:
720m
Kondiciona težina:
4/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
1085m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1675m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
3h 20min
Izvora pitke vode:
1

Mapa

Visinski profil