30 Sedaljka – Mramorje

Dužina:
1,4km
Kumulativni uspon:
115m
Kondiciona težina:
1/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
440m
Nadmorska visina krajnje tačke:
555m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
25min
Izvora pitke vode:
voda u selu

Mapa

Visinski profil