21 Sedaljka – Čemerišta

Dužina:
5,5km
Kumulativni uspon:
790m
Kondiciona težina:
4/10
Tehnička težina:
3/10
Nadmorska visina početne taćke:
440m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1185m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
2h 25min
Izvora pitke vode:
1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil