17 Bilješke stene – Drlije

Dužina:
3,3km
Kumulativni uspon:
190m
Kondiciona težina:
1/10
Tehnička težina:
2/10
Nadmorska visina početne taćke:
1225m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1310m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
55min
Izvora pitke vode:
nema

Mapa

Visinski profil