12-12b Predov Krst – Sjenič

Dužina:

4,2km

Kumulativni uspon:

400m

Kondiciona težina:

2/10

Tehnička težina:

1/10

Nadmorska visina početne taćke:

1085m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1435m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

1h 30min

Izvora pitke vode:

1

Mapa

Visinski profil