12b Vitmirovac – Sjenič – Kapetanova voda

Dužina:
3km
Kumulativni uspon:
110m
Kondiciona težina:
1/10
Tehnička težina:
1/10
Nadmorska visina početne taćke:
1365m
Nadmorska visina krajnje tačke:
1440m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
1h 15min
Izvora pitke vode:
nema

Mapa

Visinski profil